Gehoor geven aan je diepste wensen en beste weten

persoonlijke coaching * loopbaanbegeleiding * studie- en beroepskeuze * stress- en burnoutcoaching * verlies- en rouwverwerking * EMDR * IEMT * TMA

Loft&Siel

Allereerst:  CORONA.....

Een onzekere tijd is dit voor velen van ons. Allereerst is er de zorg om onze gezondheid. De aanpassingen die we moeten maken privé en in het werk zijn aanzienlijk. 

Contact op locatie beperken ook wij, maar we zijn creatief en onze dienstverlening gaat gewoon door. We hebben prachtige online tools en het videobellen blijkt snel te wennen. Kortom: je bent en blijft van harte welkom!

Misschien wel voor het gratis ONTWIKKELADVIES, gesubsidieerd door het Rijk. Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand. Er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Misschien is er nu gelegenheid om eens stil te staan bij jezelf, bij je loopbaan: hoe wil ik verder straks?

Het ontwikkeladvies is interessant voor jou als jij zicht wilt hebben op jouw kansen, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en als je zicht wilt hebben op (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten bij jouw ervaring of wensen. Met als doel duurzaam inzetbaar te blijven.

Dit najaar is het ook mogelijk om gratis (online) scholingstrajecten te volgen. Je kunt dan kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing.  De subsidie-aanvraag en scholingskosten worden gedaan door de adviseur. Je hoeft dus zelf niets voor te schieten.

Je bent welkom bij Loft&Siel voor dit gratis ontwikkeladvies!

Voor meer informatie: hoewerktnederland.nl

En last but not least: zorg goed voor jezelf en anderen en blijf gezond....

 

Meer over Loft&Siel:

Loft&Siel is er speciaal voor die mensen die op een belangrijk kruispunt staan in hun leven en/of in hun werk. Mensen die behoefte hebben aan bezinning, verdieping, richting en concrete handvatten zodat zij keuzes kunnen maken en verder kunnen groeien en ontwikkelen. Wij onderscheiden ons van andere bureaus: we zijn deskundig op de verschillende deelgebieden maar bieden ook een integrale aanpak. Als op meerdere levensgebieden (privé/werk/persoonlijk etc.) zaken stagneren, pakken we deze in één coachingsprogramma op. We zijn respectvol en zorgvuldig. Met zorg en aandacht kijken we naar wie jij bent en je ten diepste wenst.  Dat is de basis en van daaruit werken wij. Zo maken wij voor iedereen een persoonlijk traject, helemaal op maat dus. 

Opdrachtgevers van ons zijn bedrijven, gezondheids-, onderwijs- en overheidsinstellingen, gemeenten (WOZ), huisartsenpraktijken en particulieren.

 

Je kunt bij ons terecht voor 

  • loopbaanbegeleiding  (korte herorientatiescans, outplacements en tweede spoor re-integratie trajecten)
  • studie-en beroepskeuze advies,
  • stress-en burnoutbegeleiding
  • speciale trajecten voor re-integratie na een periode van ziekte of na een burn-out 
  • persoonlijke coaching
  • rouw- en verliesverwerking
  • EMDR en IEMT

 

Loft&Siel is Fries. ‘Loft’ betekent ruimte en lucht en ‘Siel’ staat voor de ziel. Ieder mens heeft ruimte en lucht nodig om te kunnen leven, te groeien, zich bewust te worden en om zich te ontwikkelen. ‘Siel’ is dat deel in een mens dat zorgt voor verbinding met zichzelf en met de ander. Loft&Siel is opgezet vanuit de overtuiging dat leven en werken vanuit bezieling, missie en passie je gelukkig maakt en dat dat een belangrijke investering en verrijking is voor jezelf en je omgeving.

 

 

Investeer in jezelf, je bent het waard.....

Een traject volgen bij Loft&Siel betekent dat je aan het werk gaat met zelfbewustwording, zelfreflectie en zelfmanagement. Je gaat ‘naar binnen’ en ontdekken in hoeverre je vanuit jouw authenticiteit, dat wil zeggen dat je trouw bent aan wie jij bent en wilt zijn, leeft en werkt. Je staat stil bij waar je nu staat, wat je zou willen, waar je je goed bij voelt en wat past in jouw specifieke levens- en/of werksituatie. Als je goed zicht hebt op wie je bent, wat je kunt, wat je drijft, wat je belangrijke waarden zijn, waar je energie van krijgt en wat je missie is, wordt je doel helder en heb je je kompas klaar. Dan volgt het vaststellen van de route: ‘Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Hoe pak je dat aan passend bij wie jij bent? Hoe beter zicht je hebt op jezelf, op je kompas en je eigen gebruiksaanwijzing, hoe vanzelfsprekender je in beweging kunt komen. Je leert de regie te nemen, voor jezelf te zorgen zodat je sterk en met vertrouwen verder kunt. Je leert je zelfbewust en authentiek te presenteren en je zet op een natuurlijke manier de noodzakelijke stappen richting je doel. Je zult je tevreden en gelukkiger gaan voelen. 

 

Indien aan de orde betrekken wij de verschillende levensgebieden zoals werk, privé, sociaal welbevinden, emoties en je eigen aanpak op elkaar. Soms haakt nou eenmaal alles op elkaar in....Wij zijn in staat om op al die terreinen, concreet en direct handvatten te bieden. Waar nodig verwijzen wij door.

 

Loft&Siel is uniek door de combinatie van diepgang en het omgaan met de praktische realiteit van alledag, door:

  • aandacht voor zingeving én met beide voeten in de aarde staan,
  • ruimte voor bezieling én oog voor de realiteit waarin we leven en
  • het erkennen van dromen én een plan van aanpak.

 

 "Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Op de een of andere manier weten die al ver van tevoren wat je echt wilt worden. Al het andere is van minder belang."

(Steve Jobs)

 

drs. Mirjam Rombouts- Overbeek

0625 072 265
Kievit 3 | 8532 AN Lemmer
mirjam@loftensiel.nl

Twitter | Instagram | LinkedIn

 

Maak een afspraak

Persoonlijke coaching

Coaching bij persoonlijke ontwikkeling

Ook bij vragen van meer persoonlijke aard kan Loft&Siel uitkomst bieden. 

Als je op maat wilt werken aan een persoonlijk doel, een steeds terugkerend probleem wilt ontrafelen en aanpakken, af wilt rekenen met telkens terugkerende barrières om met zelfvertrouwen je eigen regie weer te voeren over je leven. Of in het reine moet komen met ontwikkelingen in een bepaalde levensfase.

Waar loop je tegenaan, waar wil je naar toe en hoe kom je daar?

Loft&Siel ontwikkelt samen met jou een traject om antwoorden te krijgen op vragen en om je doelen te bereiken.

 

 

Stress- en burnoutbegeleiding

Weer fris en vol energie aan het werk

Gestresst, doodmoe of zelfs opgebrand? En laadt de accu niet meer op? 

Loft & Siel coacht en traint je tijdens de herstelfase om opnieuw je energie te vinden in het leven en in je werk. 

 

Loopbaanbegeleiding

Ander werk? Ontdek je eigen weg...

 

Moet je ander werk zoeken, of ben je niet meer op je plek in je huidige baan? Als betrokken loopbaanadviseur, re-integratiecoach en trainer help ik je graag op weg op zoek naar een nieuwe loopbaan.

 

Verlies- en rouwverwerking

Met hulp bij rouwverwerking pak je je leven weer op

 

Het gevoel dat je er alleen voor staat? Of heb je het gevoel dat je maar niet verder komt? De begeleiding van Loft&Siel is erop gericht je verlies een plek te geven in je dagelijks leven. En we zoeken vervolgens heel concreet naar oplossingen, die je verder helpen met jouw leven.

 

Copyright © 2020 Loft&Siel