Stress is het verschil tussen willen en moeten

geen luxe, maar noodzaak: goed zorgen voor jezelf...

Stress- en burnoutbegeleiding

Ervaar je veel stress in je werk en gaat dit ten koste van je werkplezier en prestaties? Heb je een burn-out of loop je er tegen een aan? Of wil je na een burn-out weer aan het werk? 

 Door stress en door een burn-out kun je je zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput voelen. De accu is leeg. Als je gaat werken aan herstel en weer energie en balans wil vinden in je leven en werk en als je daarbij trouw wilt zijn en blijven aan jezelf dan kan Loft&Siel door speciale coaching en training je daarbij helpen.  

 

Een burn-out is het gevolg van langdurige spanningen en doordat je gedurende lange tijd over je grenzen heen bent gegaan. Meestal heeft dit met het werk te maken maar dat hoeft zeker niet. Vaak speelt een combinatie van factoren een rol. Het gebeurt voor je gevoel vaak zomaar opeens, na een periode dat je teveel hebt gegeven, bijvoorbeeld door een hoge werkdruk, deadlines of pieken in de belasting. Je kunt ook last van stress krijgen door verandering van functie, spanningen in het team of in de organisatie. Overbelasting en stress kunnen ook veroorzaakt worden door financiële zorgen en/of problemen thuis. Wanneer spanningen te lang duren of te hoog oplopen, kan dit de fysieke en psychische gezondheid in gevaar brengen, met ziekteverzuim en een burn-out tot gevolg.

 

Voor wie?

Als je:

 • last hebt van stress in het werk en daardoor niet zo kan functioneren zoals je zou willen,
 • minder plezier en genoegdoening ervaart in het werk en daardoor last krijgt van spanningen,
 • het gevoel hebt dat je aan het overleven bent in plaats van leven vanuit je eigen authenticiteit,
 • uitgevallen bent door spanningsklachten, 
 • gaat starten met re-integreren na een periode van ziekte en/of een burn-out.

 

Aanpak

Het is mooi als je een fijne baan hebt en geïnspireerd en met plezier aan het werk kan zijn! Het is heerlijk als dat goed te combineren is met het thuisfront. Er wordt veel in het dagelijks leven van de meesten van ons gevraagd en het is een kunst om een goede balans te ontdekken, te verwerven en alle ballen duurzaam in de lucht te houden. Na een burn-out is het belangrijk om je weg weer terug te vinden naar het werk en trouw te zijn en te blijven aan jezelf. Je moet proberen te voorkomen dat je na terugkomst op het werk niet meer in je oude patronen vervalt. Daar is bewustwording, inzicht en zijn er tools voor nodig. Coaching door Loft&Siel zorgt ervoor dat je reflecteert en inzicht krijgt in wie jij bent, wat jouw proces is en je vertrouwde gedragspatronen en dat je leert om hiermee om te gaan zodat je van daaruit je re-integratie bewust kunt opbouwen. Je werkt aan (het terugkrijgen van) je zelfvertrouwen en je komt weer in je kracht. Je leert tijdens het traject de aanleidingen en oorzaken van je spanningen kennen. Je leert ook je spanningsklachten tijdig te herkennen en aan te pakken. Je gaat je eigen verantwoordelijkheid nemen en zaken op een andere en effectievere manier aanpakken. Op deze wijze leer je hoe je een gezonde balans kunt krijgen in je werk en hoe je deze kunt bewaken. Je zult zien dat plezier en inspiratie in het werk op deze manier weer terugkomen.

 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:  

 

 • stressfysiologie en het herkennen van de eerste persoonlijke stresssignalen,
 • ontspannings- en ademhalingsoefeningen,
 • visualisaties en creatieve oefeningen,
 • het ontdekken van overtuigingen en gedachten, die de spanning oproepen, en het vervangen, daarvan door meer productieve en effectievere gedachten en patronen,
 • het bewust worden van de eigen grenzen en leren deze tijdig aan te geven,
 • het aanleren van een meer assertieve houding, “nee” zeggen en delegeren (communicatietechnieken),
 • timemanagement: leren plannen en organiseren van het werk,
 • lifestyle,
 • creëren van een goede balans tussen werk en privé en 
 • het adequaat reageren in perioden van stress (coping).

 

 

De inhoud van de begeleiding van iemand met spanningsklachten en/of een burn-out is altijd maatwerk. In het intakegesprek worden de klachten besproken en de invloed van de spanningsklachten op de resultaten in het werk. Ook wordt het welbevinden en de gezondheid van de medewerker besproken. Op basis van dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is om het doel te bereiken. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken. Thuis wordt gewerkt aan opdrachten en oefeningen. Duur van het traject is 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker.

 

drs. Mirjam Rombouts- Overbeek

0625 072 265
Kievit 3 | 8532 AN Lemmer
mirjam@loftensiel.nl

Twitter | Instagram | LinkedIn

 

Maak een afspraak

Copyright © 2020 Loft&Siel