Een kleurrijk netwerk......

Het logo van Loft&Siel is een kleurrijk netwerk.
“Het staat voor ons allen, ieder met zijn/haar eigen kleur en talent. Geven en ontvangen en in wezen één.
Ik geloof in de kracht van de verbinding." Mirjam

Net: Elsje Meijler

Wie zijn wij

Loft&Siel is in 2013 opgericht door Mirjam Rombouts,  vanuit bezieling en volle overtuiging.

Na jarenlange mooie dienstverbanden als leerlingbegeleider/coach, communicatietrainer en (loopbaan)adviseur, continue bijscholing, en een individuele weg van bewustwording,  had zij een holistische visie ontwikkeld. Daarbij een behoefte aan diepgang en een aanbod dat zij in zijn geheel wilde kunnen uitdragen.

Mirjam:

“Volg je hart, opdat je gezicht je leven lang straalt” is een belangrijk motto van mij in mijn werk. 

 Ik geloof in mensen, in hun talent en dat iedereen iets “ unieks “  en waardevols toe te voegen heeft in leven en werk. En ik weet dat ieder een zingevend bestaan kan en wil ervaren.   Ik vind het inspirerend om tot de kern te gaan en  vanuit ieders authenticiteit, tot drijfveren, een missie en een  daarbij passend perspectief te komen. Steeds weer zie ik dan bij mensen een enorme power ontstaan, blijdschap, “thuiskomen” en een drive van binnenuit.  Een  kracht die je  dan als vanzelfsprekend en met vertrouwen regie doet nemen.

Ik gun ieder mens een voor hen ‘zingevend’ bestaan. Dat maakt hen, hun omgeving, de mensen met wie en waarvoor zij werken en uiteindelijk ons allemaal gelukkig. En bedenk je eens hoe een organisatie eruit ziet waar iedereen op die manier kan werken en wat zo’n organisatie voor een impact heeft!

Dit proces loopt niet altijd zonder (soms hardnekkige) blokkades, dat is duidelijk.  Er gaat soms heel wat aan vooraf voor je tot bewustwording komt, besluit dat je met andere keuzes meer trouw bent aan jezelf. En dan is er nog de moed die ervoor nodig is dit pad te volgen”.

 

 

 

 

 

Vragen of geïnteresseerd?

Alles verandert en soms gaat het wel erg snel....

De samenleving van nu is enerverend. Alles is voortdurend in verandering en in beweging. Voor velen van ons gaat het allemaal wel heel erg snel…. De samenleving verandert, de arbeidsmarkt verandert, jouw situatie, je privé of je werk verandert, jij verandert. Technologie, digitalisering veranderen het leven, leren, denken en werken. Bepaalde soorten banen verdwijnen en er komen andere banen voor in de plaats. Of jijzelf komt in een andere levensfase en krijgt andere behoeften. Er kunnen levensontwrichtende gebeurtenissen plaatsvinden. 

Hoe kun je hierop reageren? Hoe wil je ermee omgaan? Wat zijn je wensen? 

Waar liggen de kansen en en hoe verhoudt zich dat tot jouw mogelijkheden? Hoe kun je invloed hebben? Hoe kun je jouw leven en/of loopbaan de wending geven die je je ten diepste zou willen? Dat zijn o.a. gespreksthema’s in de trajecten bij Loft&Siel.”

 

In de loop van haar werkzame leven als loopbaanadviseur heeft Mirjam zich tevens gespecialiseerd op het gebied van verliesverwerking, stress-en burnout consultancy en begeleiding van hoog-sensitiviteit. 

Loft&Siel heeft daarnaast een stevig netwerk om zich heen van diverse andere professionals. 

 

“Het is  belangrijk constructief samen te werken. De professionals kennen elkaars expertise en wederzijds wordt bekeken wat nodig is, waar extra expertise gewenst is en wie het beste kan helpen. Met oprechte betrokkenheid, zorg en aandacht.”

 

drs. Mirjam Rombouts- Overbeek

0625 072 265
Kievit 3 | 8532 AN Lemmer
mirjam@loftensiel.nl

Twitter | Instagram | LinkedIn

 

Maak een afspraak

Copyright © 2020 Loft&Siel